Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Пасивна UHF RFID за използване във въздуха

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Идентификационна връзка - Част 2: Типове/модели, партиди, елементи и характеристики (IEC 61406-2:202х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Разширен език за писане при електронна търговия (ebXML). Част 3: Регистър и хранилище (ebRIM) (ISO 15000-3:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-80 още

Информация и документация. Радиочестотна идентификация (RFID) в библиотеките. Част 1: Елементи от данни и общи насоки за прилагане (ISO/FDIS 28560-1:2022)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-16 още

Информация и документация. Радиочестотна идентификация (RFID) в библиотеките. Част 2: Кодиране на елементи от радиочестотни данни съгласно правилата в ISO/IEC 15962 (ISO/FDIS 28560-2:2022)

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ТК-16 още

Информация и документация. Радиочестотна идентификация (RFID) в библиотеките. Част 3: Кодиране с фиксирана дължина (ISO/FDIS 28560-2:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-16 още

Информация и документация. Радиочестотна идентификация (RFID) в библиотеките. Част 4: Кодиране на елементи от данни в етикет за RFID с разпределена памет съгласно правилата в ISO/IEC 15962 (ISO/DTS 28560-4:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-16 още

Система за проследяване на качеството на плоски стоманени продукти с използване на баркод. Отпечатване, четене и обработка на информация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

AIDC технологии. Изисквания за означенията. "Code 16K"

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Информационни технологии. Набор буквено-цифрово Glyph изображение за оптично разпознаване на символи OCR-B. Форми и размери на отпечатаното изображение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Щрихово кодиране. Терминология

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-73 още

Щрихово кодиране. Транспортен етикет за различни отрасли

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Информационни технологии. Радиочестотна идентификация за управление на елемент. Символ за RFID (ISO/IEC 29160:2012 с промени)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-57 още

Информационни технологии. Автоматична идентификация и техники за събиране на данни. Табелка за електронна идентификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Рибни и морски продукти. Изисквания за етикетиране на дистрибуторски единици и палети в търговията с рибни и морски продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. RFID в железопътния транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Щрихово кодиране. Етикети за транспортиране и манипулиране на продукти от стомана

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-73 още

Етикети за опаковки на продукти за електронни компоненти с използване на баркод и двумерни означения (IEC 62090:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още