Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 6: Цифрови потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно формати МPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC (IEC 61937-6:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци, кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 6: Цифрови потоци, кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно формати МPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC (IEC 61937-6:2006/A1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци кодирани с нелинейна ИКМ, съгласно IEC 60958. Част 8: Цифрови потоци, кодирани с нелинейна ИКМ съгласно Windows Media Audio (WMA) професионален формат (IEC 61937-8:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци кодирани с нелинейна PCM, съгласно IEC 60958. Част 9: Цифрови потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно формат MAT

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

METADATA телевизия. Част 1: Структура на речника Metadata (IEC 62261-1:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

METADATA телевизия. Част 2: Протокол за кодиране на данни, използващ ключ-дължина -стойност (IEC 62261-2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни домашни сървърни системи. Равнозначна структурна адаптация обем/файл за приемници за разпръскване. Част 1: Общо описание и архитектурата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни домашни сървърни системи. Равнозначна структурна адаптация обем/файл за приемници за разпръскване. Част 2: Основна структура за запис (IEC 62328-2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Интерфейс за високоговорители с вход за цифрови сигнали съгласно IEC 60958 (IEC 62537:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 36 още