Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-8: Ефективност на използването на въглерода

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-9: Ефективност на използването на вода.

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-57 още

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-57 още

Аудио, видео и устройства/съоръжения за информационни технологии. Рутинно изпитване за електрическа безопасност в производството (IEC 62911:202x)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-57 още

Многоезичен речник по биометрия на база на английската версия на ISO/IEC 2382-37:2012 (ISO 2382-37:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-57 още

Информационни технологии. Изкуствен интелект. Понятия и терминология за изкуствения интелект

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-57 още

Рамка за системи с изкуствен интелект (ИИ), използващи машинно обучение (МО)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-57 още

Машини електронни контролно-регистриращи. Технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Системи за обработка на информация. Технически средства. Общи технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Единна система за конструкторска документация. Правила за изпълнение на електрически схеми на цифровата изчислителна техника

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 1: Рамка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Многоезичен речник по биометрия на база на английската версия на ISO/IEC 2382-37:2012

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Основополагаща база от знания за професионалисти в областта на ИКТ. Част 1: Основополагаща база от знания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Изисквания за достъпност на продукти и услуги за ИКТ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още