Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Методи за измерване на ток на допир и ток на защитен проводник (IEC 60990:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Набор от кодирани графични знаци за използване при подготовката на документи, използвани в електротехниката и за обмен на информация (IEC 61286:2001, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Аудио и аудиовизуална апаратура. Цифрови аудио части. Основни методи за измерване на звукови характеристики. Част 4: Персонални компютри (IEC 61606-4:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Консумация на мощност на съоръжения за информационни технологии. Методи за измерване (IEC 62018:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Оценяване на съответствието на електронни и електрически апарати с ниска мощност спрямо основните ограничения, свързани с облъчването на човек от електромагнитни полета (10 MHz до 300 GHz) (IEC 62479:2010 с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-75 още

Аудио-, видео- и устройства/съоръжения за информационни технологии. Рутинно изпитване за електрическа безопасност в производството (IEC 62911:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Специфични изисквания за безопасност на устройства/съоръжения за свързване към информационни и комуникационни мрежи (IEC 62949:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62368-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62368-1:2018/Cor. 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 3: Аспекти на безопасността при пренос на DC енергия през комуникационни кабели и изводи (IEC 62368-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Измерване, контрол и управление на промишлени процеси. Част 2: Интернет на нещата (IoT). Приложна рамка за управление на енергията в отговор на потреблението на промишлени съоръжения (IEC 62872-2:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрическа безопасност. Класификация на интерфейсите на устройства за свързване към мрежи за информационни и комуникационни технологии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 2: Обяснителна информация, свързана с IEC 62368-1:2018

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още