Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Техника диктофонна. Основни функции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Ленти магнитни измерителни за аналогов запис на звука. Методи за измерване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Магнетофони битови категория Hi-Fi

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Ленти магнитни. Основни размери. Методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Ленти магнитни за аналогов запис на звука. Методи за измерване на електроакустичните параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Ленти магнитни. Методи за измерване на физико-механичните показатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-1: Сигнално качествено съгласуване и автоматичен избор на устройствата за източник на сигнал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-2: Команди, предназначени за основна система

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Изисквания към връзките между електронни съоръжения за битова и подобна употреба. Линия за видео и звуков сигнал. Част 2-3: Ориентирана система

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 1: Общи условия и изисквания (IEC 60094-1:1981)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 1: Общи условия и изисквания (IEC 60094-1:1981/A1:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 2: Ленти за калибриране (IEC 60094-2:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 3: Методи за измерване характеристиките на звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства върху магнитна лента (IEC 60094-3:1979 + A1:1980 + A2:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 3: Методи за измерване характеристиките на звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства върху магнитна лента. Изменение A3

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане с магнитна лента. Част 4: Механични свойства на магнитните ленти (IEC 60094-4:1986)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане с магнитна лента. Част 4: Механични свойства на магнитните ленти. Изменение A1 (IEC 60094-4:1986/A1:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Част 5: Електрически свойства на магнитните ленти (IEC 60094-5:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още