Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Устройства за звукови системи. Част 23: Телевизионни апарати (TVs) и монитори. Системи високоговорители (IEC 60268-23:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Част 24: Слушалки за глава и слушалки за поставяне в ухото с активни функции за потискане на акустичен шум

40.60 Край на общественото допитване

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 101-1: Радиочестотни (RF) кабели за двупосочни домашни мрежи с изцяло цифрови канали (IEC 60728-101-1:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 101-2: Изисквания за качеството на характеристиките на сигнали, доставяни на изхода на системата при работа с изцяло цифрови канали (IEC 60728-101-2:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 114: Оптични системи за предаване, използващи RFoG технология

40.60 Край на общественото допитване

ТК-47 още

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-57 още

Аудио, видео и устройства/съоръжения за информационни технологии. Рутинно изпитване за електрическа безопасност в производството (IEC 62911:202x)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-57 още

Апаратура радиоелектронна битова. Означения условни графични за замяна на надписи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Единна система за конструкторска документация. Означения условни графични в електрическите схеми. Уреди електроакустични

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Изделия радиоелектронни битови. Опаковка, транспорт и съхранение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Апаратура радиоелектронна битова. Показатели за надеждност и методи за определителни изпитвания на надеждност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивна обратна връзка в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Разпределение на сателитен сигнал чрез единичен коаксиален кабел в кабелни разпределителни мрежи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Част 16: Обективна оценка на разбираемостта на говора чрез коефициента на предаване на говор (IEC 60268-16:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 1-1: RF окабеляване за двуканални домашни мрежи (IEC 60728-1-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 101: Характеристики на системата на прав канал с изцяло цифров товар на каналите (IEC 60728-101:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 101: Характеристики на системата на прав канал с изцяло цифров товар на каналите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още