Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Антени и разклонители за телевизионни ретранслатори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-47 още

Антени за УКВ стационарни и возими радиотелефони

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-47 още

Станции радиолокаторни за морски кораби. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Съединители за антени и заземяване на битова радиоелектронна апаратура. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-47 още

Системи приемни за спътникова телевизия. Термини и определения. Технически изисквания. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Единна система за конструкторска документация. Означения условни графични в електрическите схеми. Антени

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 2 още

Съединители антенни за радиоприемници и телевизионни приемници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Изолатор антенен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Антени приемни за телевизия и УКВ - ЧМ радиоразпръскване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фидери външни проводникови за антени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Антени приемни вътрешни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (TM). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). Част 1: Антени за радиорелейни линии за предаване от точка до точка (P-P) в обхвата от 1 GHz до 3 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до точка. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до точка, работещи в честотния обхват от 3 GHz до 60 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 1: Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 2: От 24 GHz до 30 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до много точки в обхвата от 11 GHz до 60 GHz. Част 3: Многоточкова мултимедийна безжична система от 40,5 GHz до 43,5 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за предаване от точка до много точки. Антени за фиксирани радиосистеми за предаване от точка до много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Антени за връзка от точка до много точки. Антени за фиксирани радиосистеми за връзка от точка до много точки в обхвата от 3 GHz до 11 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още