Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-5: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Изпитвателни полигони за калибриране на антени от 5 MHz до 18 GHz

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-5: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Изпитвателни полигони за калибриране на антени от 5 MHz до 18 GHz

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-6: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Калибриране на антени за ЕМС

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-6: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Калибриране на антени за ЕМС

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-6: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Калибриране на антени за ЕМС

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-6: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Калибриране на антени за ЕМС

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-6: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Калибриране на антени за ЕМС

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия над 30 MHz

50.60 Край на гласуването

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за устойчивост

40.60 Край на общественото допитване

ТК-47 още

Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Антени и полигони за измерване на излъчени смущаващи въздействия (CISPR 16-1-4:2019/A2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-47 още

Технически изисквания за уреди и методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-4: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Антени и полигони за измерване на излъчени смущаващи въздействия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Електрически и хибридни пътни превозни средства. Характеристики на радиочестотните смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване за защита на извънбордови приемници под 30 MHz

40.60 Край на общественото допитване

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-4: Околна среда. Нива на съвместимост в промишлени предприятия за нискочестотни кондуктивни смущения (Основна част на IEC 61000-2-4, разширена до честотния обхват 2-150 kHz)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-4: Околна среда. Нива на съвместимост в промишлени предприятия за нискочестотни кондуктивни смущения (Информационно приложение, описващо кои околни среди са включени в IEC 61000-2-4 и кои са изключени)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 2-4: Околна среда. Нива на съвместимост в промишлени предприятия за нискочестотни кондуктивни смущения (IEC 61000-2-4:202x)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-2: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на електростатични разряди (IEC 61000-4-2:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-29: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания на напрежението и изменения на напрежението на входни захранващи изводи за постоянно напрежение (IEC 61000-4-29:202X)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-41: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на широколентово излъчване (IEC 61000-4-41:202х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още