Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 2-3: Изисквания за устойчивост на съоръжения за пренасяне на съобщения по захранващи мрежи, работещи в честотен обхват от 3 kHz до 95 kHz и предназначени за използване от производители и разпределители на електричество

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-57 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-1: Подвижен железопътен състав. Влак и комплектувано превозно средство

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 3-2: Подвижен железопътен състав. Апаратура

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на апаратурата за сигнализация и телекомуникации

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 5: Излъчване и устойчивост на захранващите стационарни инсталации и апаратура

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Основен стандарт за процедури за измерване и изчисляване на облъчването на хора от електрически, магнитни и електромагнитни полета (0 Hz - 300 GHz)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Комуникационни апарати за захранващи линии, използвани в инсталации ниско напрежение. Характеристики за радиосмущения. Гранични стойности и методи за измерване. Част 1: Апарати за домашно използване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-75 още

Комуникационни устройства за захранващи линии, използвани в инсталации за ниско напрежение. Характеристики за радиочестотни смущаващи въздействия. Гранични стойности и методи за измерване. Част 3: Устройства, работещи над 30 MHz

40.60 Край на общественото допитване

ТК-75 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Ръководство за приложението на кондензатори, резистори, индуктори и цялостни филтриращи блокове за потискане на електромагнитни смущения (IEC 60940:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3: Изисквания за електромагнитна съвместимост (ЕМС) и специфични методи за изпитване на eлектрозадвижващи системи с регулиране на скоростта (PDS) и металообработващи машини

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-20 още

Силови преобразуватели, свързани в двупосочни електрически мрежи. Част 3: Електромагнитна съвместимост изисквания и методи за изпитване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-20 още

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерии за приемане. Част 1: Общи изисквания за ЕМС (ISO/DIS 14982-1:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-23 още

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Допълнителни изисквания за ЕМС към функциите за безопасност (ISO/DIS 14982-2:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-23 още

Индустриални кари. Електромагнитна съвместимост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 14 още

Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране, производство, монтиране и пускане в действие

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Теснолентови директно печатащи телеграфни устройства за приемане на метеорологична или навигационна информация (NAVTEX). Част 1: Технически характеристики и методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още