Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Световна морска система за бедствия и безопасност (GMDSS). Част 12: Преносим двупосочен VHF радиотелефонен апарат за спасителни съдове. Изисквания за работни и технически характеристики, методи за изпитване и изисквани резултати от изпитване

50.60 Край на гласуването

ТК-47 още

Апаратура радиорелейна. Класификация и основни параметри на интерфейсните вериги

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Системи радиорелейни и спътникови. Основни термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 1: Определения и процедури за инженерни системи за създаване и оценяване на експлоатационни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 2: Оценяване на основните експлоатационни характеристики на терминали за местоположение, базирано на GNSS

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическо пространство. Използване на местоположение, базирано на GNSS за пътни интелигентни транспортни системи (ITS). Част 3: Оценяване на характеристиките за сигурност на терминали за местоположение, базирано на GNSS

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 38 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 38 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови сигнали, работещи на 38 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови сигнали, работещи на 32 GHz и 38 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови сигнали, работещи на 32 GHz и 38 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 23 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). Параметри на DRRS за предаване на цифрови сигнали и аналогови видеосигнали, работещи на 23 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови сигнали, работещи на 23 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Параметри на радиосистеми за предаване на цифрови сигнали, работещи на 23 GHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Технически характеристики и методи за изпитване на радиосъоръжения, използвани в честотен обхват от 25 MHz до 1 000 MHz с нива на мощност до 500 mW. Част 2: Допълнителни параметри, непредназначени за стандартизационното съответствие

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване и мултиплексиране (ТМ). Цифрови радиорелейни системи (DRRS). DRRS с голям капацитет, пренасящи сигнали 1 х STM-1 и работещи в честотни обхвати с около 30 MHz канално отстояние и алтернативно подреждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Фиксирани радиосистеми. Съоръжения за предаване от точка до точка. Цифрови радиосистеми с голям капацитет, пренасящи сигнали 1 х STM-1 и работещи в честотни обхвати с около 30 MHz канално отстояние и алтернативно подреждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още