Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 2: Изисквания за приемопредаватeл в наблюдаван обект (SPT)

50.60 Край на гласуването

ТК-53 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 1: Преглед и ръководство за сериите IEC 61158 и IEC 61784 (IEC/TR 61158-1:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Профили. Част 3-28: Спецификации на полеви магистрали. Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 28 (IEC 61784-3-28:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-28: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 28 (IEC 61158-4-28:202X)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-27: Определяне за услуга на приложния слой. Елементи тип 27 (IEC 61158-5-27:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-28: Определяне за услуга на приложния слой. Елементи тип 28 (IEC 61158-5-28:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-27: Спецификация на протокола на приложния слой. Елементи тип 27 (IEC 61158-6-27:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-28: Спецификация на протокола на приложния слой. Елементи тип 28 (IEC 61158-6-28:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на полеви устройства (FDI). Част 102-2: Профили. EtherNet/IP (IEC 62769-102-2 ED1)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на полеви устройства (FDI). Част 151-1: Профили. OPC UA (IEC 62769-151-1:202х)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на полеви устройства (FDI). Част 8: Съпоставяне на EDD към OPC-UA (IEC 62769-8:202х)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Космическа техника. Далекосъобщителна мрежа за космически кораби. Протокол за пренасяне на пакети CCSDS

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за сигнализация между централи. Допълнителна услуга “идентификация на име” [ISO/IEC 13868(2003), с промени] [EN 300 238 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Спецификация, функционални модели и информационни потоци. Допълнителна услуга "пренасочване на повикването" [ISO/IEC 13872(2003), с промени] [EN 300 256 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Частни мрежи с интегриране на услугите. Протокол за сигнализация между централи. Допълнителни услуги “пренасочване на повикването” [ISO/IEC 13873(2003), с промени] [EN 300 257 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за сигнализация между централи. Допълнителна възможност на мрежата “замяна на тракт” [ISO/IEC 13874 (2003), с промени] [EN 300 259 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Спецификация, функционален модел и информационни потоци. Допълнителна услуга "прехвърляне на разговор" [ISO/IEC 13865(2003), с промени] [EN 300 260 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Частни мрежи с интегриране на услугите (PISN). Протокол за сигнализация между централи. Допълнителна услуга „прехвърляне на разговор” [ISO/IEC 13869(2003), с промени] [EN 300 261 V1.3.1 (2004-01)]

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още