Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Взаимодействие между DECT (Безжични далекосъобщения с цифрово разширение), DSP (Профили на услуги за данни) и PPP (Протокол от точка до точка) за целите на достъп до Интернет и по общ мултипротокол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Съвместни решения при летищна дейност (A-CDM). Спецификация на Общността за прилагане на Регламент EC 552/2004 за оперативна съвместимост в Единно европейско небе

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още