Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 12: Безопасност на оптични системи за връзка в свободно пространство, използвани за предаване на информация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 12: Безопасност на оптични системи за връзка в свободно пространство, използвани за предаване на информация

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-18 още

Система за подаване на насочени лъчи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто-оптични комуникационни системи (OFCSs)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 3: Специфични изисквания за активни опто-електронни защитни устройства чувствителни към дифузно отражение (AOPDDR) (IEC 61496-3:2023 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Полупроводникови оптоелектронни устройства за приложения във влакнесто-оптични системи. Част 2: Методи за измерване (IEC 62007-2:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Фотобиологична безопасност на лампи и система от лампи. Част 6: Продукти от ултравиолетови лампи

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-18 още

Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи. Част 7 : Източници на светлина и осветители, излъчващи предимно видима радиация (IEC 62471-7:2023/COR1:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-54 още

Калибриране на регулируеми лазерни източници (IEC 62522:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-19 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства

20.60 Край на периода за коментари

ТК-87 още

Оптика и фотоника. Лазери и лазерни съоръжения. Методи за изпитване на мощността, енергията на лазерния сноп и времеви характеристики (ISO/DIS 11554:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-87 още

Оптика и фотоника. Масиви от микролещи. Част 2: Методи за изпитване на разсейвания на фронта на вълната (ISO/DIS 14880‑2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Оптика и фотоника. Масиви от микролещи. Част 3: Методи за изпитване на оптичните свойства, различни от разсейванията на фронта на вълната (ISO/DIS 14880‑3:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Оптика и фотоника. Масиви от микролещи. Част 4: Методи за изпитване на геометрични свойства (ISO/DIS 14880‑4:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-87 още

Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за изпитване за праг на повреда, предизвикана от лазера. Част 1: Определения и основни принципи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Лазери и свързани с тях лазерни съоръжения. Методи за изпитване на параметрите на лазерно-идентифициран дефект. Класификация на системите за предаване на медицински лъчи (ISO 22248:2020)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още