Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 12: Безопасност на оптични системи за връзка в свободно пространство, използвани за предаване на информация

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-18 още

Система за подаване на насочени лъчи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто-оптични комуникационни системи (OFCSs)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част 5-2: Оптоелектронни елементи. Съществени параметри и характеристики (IEC 60747-5-2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Дискретни полупроводникови елементи и интегрални схеми. Част 5-3: Оптоелектронни елементи. Методи за измерване (IEC 60747-5-3:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания (IEC 60825-1:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто-оптични комуникационни системи (IEC 60825-2:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто оптични системи за връзка (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A1:2006)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 2: Безопасност на влакнесто-оптични комуникационни системи (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A2:2010)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери (IEC 60825-4:2006/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери (IEC 60825-4:2006/A2:2011)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 4: Защитни обвивки за лазери (IEC 60825-4:2006)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Лазерни модули, използвани за далекосъобщения (IEC 61751:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Инфрачервени свободни въздушни приложения (IEC 61920:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Плазмени панелни дисплеи. Част 1: Термини, определения и буквени означения (IEC 61988-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Плазмени панелни дисплеи. Част 2-1: Методи за измерване. Оптични и оптоелектрични методи (IEC 61988-2-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още