Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Свързвания без спояване. Част 2: Свързвания чрез кримпване без спояване. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо ръководство

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Свързвания без спояване. Част 7: Свързвания чрез клеми пружинен тип. Основни изисквания, методи за изпитване и практическо ръководство

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електрически и електронни съоръжения. Изпитвания и измервания. Част 28-100: Изпитвания на целостта на сигнала до 2 000 МHz. Изпитвания от 28a до 28g

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта. Част 2-101: Кръгли съединители. Подробна спецификация за съединители M12 със застопоряваща резба

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електрически и електронни съоръжения. Изисквания за продукта. Част 2-115: Кръгли съединители. Подробна спецификация за 12P съединители с обявен ток на сигнала 2 А и кръгли съединители с метален корпус и директно заключване чрез натискане-издърпване и степен на защита IP65/IP67 (IEC 61076-2-115:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електронни съоръжения. Изисквания за продукта. Част 2: Групова спецификация за кръгли съединители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електрически и електронни съоръжения. Изисквания за продукта. Част 3-106: Правоъгълни съединители. Подробна спецификация за защитни корпуси за използване с 8-пътни защитени и незащитени съединители за индустриална околна среда, включващи интерфейс в съответствие със серията IEC 60603-7

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за електрически и електронни съоръжения. Защитени или незащитени, подвижни и неподвижни съединители за балансирано пренасяне на данни с една двойка проводници с допустим ток на натоварване. Общи изисквания и изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Съединители за антени и заземяване на битова радиоелектронна апаратура. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-47 още

Съединители антенни за радиоприемници и телевизионни приемници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Съединители нискочестотни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-20 още

Подробна спецификация: Съединители за печатни платки, състоящи се от две части за голям брой контакти с основна решетка от 2,54 mm в три или четири реда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Подробна спецификация: Съединители за печатни платки, състоящи се от две части с решетка от 2,54 mm, къса версия в съответствие с CECC 75 101-801 с оценено качество

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Подробна спецификация: Кръгли съединители. Цилиндрични контакти с диаметър 1,6 mm, съединяващи се посредством резба

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Подробна спецификация: Правоъгълни съединители с цилиндрични снемаеми кримпвани контакти с голяма гъстота

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Подробна спецификация: Правоъгълни съединители. Плоски контакти с дебелина 0,8 mm, застопоряващ винт, неразглобяеми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Групова спецификация: Приспособления на кабелен изход за съединители, включително одобряване на квалификацията и одобряване на способността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-42: Изпитвания. Изпитване Kc: Изпитване на контакти и връзки със серен диоксид (IEC 60068-2-42:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още