Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на апаратурата за сигнализация и телекомуникации

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 5: Излъчване и устойчивост на захранващите стационарни инсталации и апаратура

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1: Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото електрическо и електронно обзавеждане

20.60 Край на периода за коментари

ТК-70 още

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 2: Пренапрежения и защита срещу тях

20.60 Край на периода за коментари

ТК-70 още

Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част 1: Общи процеси на RAMS

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Стационарни инсталации и подвижен състав за железопътна техника. Технически критерии за координиране между електрозахранването на електрическата тяга и подвижния състав за постигане на оперативна съвместимост. Част 2: Устойчивост и хармоничност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Технически параметри на системи за детектиране на влака за оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна система. Част 2: Броячи на оси

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Подвижен железопътен състав. Изпитване за електромагнитна съвместимост с релсови вериги

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Стационарни инсталации за железопътна техника. Изисквания за валидиране на симулационни средства, използвани за проектиране на тягови захранващи системи. Част 2: Постоянен ток при градски желеопътен транспорт

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-70 още

Транспорт електрифициран. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Обтегач закрит за трамвайни и тролейбусни линии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Сближения и пресичания на съобщителни линии с електропроводни линии, електрифицирани железопътни линии, трамвайни и тролейбусни линии. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа въздушна контактна мрежа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 2: Излъчвания от цялата железопътна система към околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и далекосъобщения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 4: Излъчване и устойчивост на съоръженията за сигнализация и далекосъобщения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Електромагнитна съвместимост. Част 5: Излъчване и устойчивост на захранващите стационарни инсталации и апаратура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още