Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Технически параметри на системи за детектиране на влака за оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна система. Част 1: Релсови вериги

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкавици

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкави

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолационни въжета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга. Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики (IEC 62819:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Работа под напрежение. Част 1: Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Изделия електротехнически със селскостопанско предназначение. Изпитване при въздействие на атмосферата в животновъдни ферми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Устройства комплектни разпределителни, херметизирани за напрежение 110 kV и повече

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Хидравлични устройства за разрязване на кабел. Устройства за използване в електрически уредби с номинално променливо напрежение до 30 kV включително

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Терминология за инструменти, устройства и оборудване (IEC 60743:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 1: Изолиращи прътове (IEC 60832-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 2: Прикрепващи устройства (IEC 60832-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи ръкавици (IEC 60903:2002 + поправка 2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (ІЕС 60984:1990, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (IEC 60984:1990/A1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолираща платформа за монтаж върху шаси (IEC 61057:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Рогозки от изолационен материал (IEC 61111:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електрически изолиращи одеяла (IEC 61112:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още