Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери - Част 1: Защита на оборудването чрез огнеупорни корпуси "d"

10.00 Регистрирано предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери - Част 28: Защита на оборудване и преносни системи, използващи оптично излъчване

10.00 Регистрирано предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q"

40.60 Край на общественото допитване

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о"

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери - Част 7: Защита на оборудването чрез повишена безопасност "e"

10.00 Регистрирано предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Оборудване. Общи изисквания

10.00 Регистрирано предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d"

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i"

50.60 Край на гласуването

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 13: Защита на съоръжения чрез помещения под налягане "p" и помещения с изкуствена вентилация "v"

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби, включително първоначален преглед

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид защита "n"

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и техническо поддържане на електрически инсталации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m"

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен ремонт и възстановяване на съоръжения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Есплозивни атмосфери. Част 2: Защита на съоръжения чрез обвивки под налягане, вид "p"

40.60 Край на общественото допитване

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 26: Съоръжения с разделителни елементи или с комбинирани нива на защита (IEC 60079-26:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още