Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 2: Защитно устройство за серийно свързани кондензаторни батерии (IEC 60143-2:2012/A1:2021)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-19 още

Определяне на загубите на мощност в конверторни вентили като източници на напрежение в системи за високо постоянно напрежение. Част 2: Модулни конвертори с няколко нива

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Вентили за източници на напрежение от конвертори (VSC) за неподвижен синхронен компенсатор (STATCOM). Електрически изпитвания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Координация на изолацията - Част 14: Координация на изолацията за AC/DC филтри на HVDC система

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Серийно свързани кондензатори за силови системи. Част 4: Серийно свързани кондензатори, управлявани от тиристор (IEC 60143-4:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-19 още

Свързващи кондензатори и разделящи кондензатори. Част 1: Общи правила (IEC 60358-1:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Неподвижни силови разпределителни системи за променливо напрежение. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Вентили за източници на напрежение от конвертори (VSC) за пренасяне на енергия с високо постоянно напрежение (HVDC). Електрически изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Работа под напрежение. Протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга. Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики (IEC 62819:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Безжичен пренос на енергия. Метод за измерване на ефективността на безжичния пренос на енергия и в режим на готовност за мобилни телефони

20.60 Край на периода за коментари

ТК-47 още

Мрежова свързаност и обмен на информация на локални системи за управление на зарядни станции и локални системи за управление на енергията. Част-1: Общи изисквания, случаи на използване и обобщени съобщения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Мрежова свързаност и обмен на информация на локални системи за управление на зарядни станции и локални системи за управление на енергията. Част 2: Картографиране на специфичен модел на данни

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Мрежова свързаност и обмен на информация на локални системи за управление на зарядни станции и локални системи за управление на енергията. Част 3: Комуникационен протокол и специфични аспекти на киберсигурността

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Мрежова свързаност и обмен на информация на локални системи за управление на зарядни станции и локални системи за управление на енергията. Част 4: Спецификации за изпитванията

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Комуникационни изисквания за динамичен безжичен пренос на мощност (D-WPT) за превозни средства с електрическо задвижване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и 3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 250 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 400 и 630 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още