Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Въздушни електрически линии за променливо напрежение над 1 kV. Част 2-18: Национални нормативни аспекти за Швеция (на базата на 50341-1:2012)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Изолатори за въздушни електрически линии с номинално напрежение над 1000 V. Част 1: Керамични или стъклени изолаторни елементи за системи с променливо напрежение. Термини и определения, методи за изпитване и критерии за приемане

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкавици

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Токове на късо съединение в трифазни системи за променливо напрежение. Част 0: Изчисляване на токовете

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкави

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на съединителна арматура

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Изолаторни елементи за съставни изолаторни вериги за въздушни електрически линии с номинално напрежение, по-високо от 1000 V. Част 1: Стандартни класове на якост и крайни приспособления

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолационни въжета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Начини и размери за свързване и допустими сили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Скоба П-образна свързваща шарнирна (пеперуда)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Звено свързващо усукано (осморка усукана)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Арматура за въздушни електропроводни линии. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Скоби свързващи с резба (u болт)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Арматура линейна. Шплинтове осигурителни за сферични шарнирни съединения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Кръстовки в електропроводи високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още