Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 1: Никел-кадмиеви (IEC 61951-1:2017/A1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Акумулаторни литиеви клетки и батерии за използване в промишлеността. Изменение 1 (IEC 62620:2015/A1:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност за преносими затворени акумулаторни клетки и за батерии, направени от тях, за използване в преносими съоръжения. Част 1: Никел-системи (IEC 62133-1:2017)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Акумулаторни литиеви клетки и батерии за използване в промишлеността (IEC 62620:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии. Означения за маркировка за идентифициране на техните химични характеристики (IEC 62902:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-64 още

12V литиево-йонна акумулаторна батерия за автомобилни приложения за стартиране, осветление, запалване (СОЗ) и спомагателни цели.(IEC 63118:2022 ) Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-64 още

Акумулатори алкални, сребърно-цинкови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Вторични литиеви батерии, предназначени за леки eлектрически превозни средства. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Вторични литиеви батерии, предназначени за леки електрически превозни средства. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване (IEC 50604-1:2016/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Херметични никел-кадмиеви призматични презаредими единични клетки (IEC 60622:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Електролит за никел-кадмиеви акумулаторни клетки с предпазен клапан (IEC 60993:1989)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 и индикации, отчитащи директиви 93/86/EEC и 91/157/EEC

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 (IEC 61429:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 и означения в съответствие с директиви 93/86/ЕЕС и 91/157/ЕЕС (IEC 61429:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Указател за означението на тока в стандартите за алкални акумулаторни клетки и в стандарти за батерии (IEC 61434:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 1: Никел-кадмиеви (IEC 61951-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC 61951-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC 61951-2:2017/A1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още