Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вторични клетки и батерии за съхраняване на възобновяема енергия. Общи изисквания и методи за изпитване. Част 2: Приложения в енергийната система

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-64 още

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии. Означения за маркировка за идентифициране на техните химични характеристики (IEC 62902:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-64 още

Кутии и капачки акумулаторни ебонитови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни за мотоциклети и моторолери. Полюсни изводи. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 36 A/h с височина на борда 19 mm

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни стартерни 12 V; 50 A/h; 60 A/h; 70 A/h

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Накрайници полюски за батерии акумулаторни оловни. Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни с напрежение 6 V за мотоциклети и моторолери. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Акумулатори и батерии акумулаторни оловни тягови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Акумулатори и батерии акумулаторни оловни тягови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни с напрежение 6 и 12 V за мотоциклети и моторолери. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни оловни стартерни. Ред на минималните номинални капацитети

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 2: Размери на батерии и маркировка на полюсните изводи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 3: Система от полюсни изводи за батерии с номинално напрежение 36 V

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още