Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 3: Изисквания за електромагнитна съвместимост (ЕМС) и специфични методи за изпитване на eлектрозадвижващи системи с регулиране на скоростта (PDS) и металообработващи машини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-3: Изисквания за безопасност за кодиращи устройства. Изисквания за функционална безопасност, електрическа безопасност и безопасност на околната среда (IEC 61800-5-3:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 9-1: Екодизайн за двигателни системи. Общи изисквания за определяне в стандартите за енергийна ефективност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 9-2: Екодизайн за двигателни системи. Определяне и класификация на енергийната ефективност

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-20 още

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62040-1:2017/A1:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 1: Изисквания за безопасност

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Изисквания за безопасност на силови електронни преобразувателни системи и съоръжения. Част 1: Общи изисквания (IEC 62477-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Силови преобразуватели, свързани в двупосочни електрически мрежи. Част 3: Изисквания и методи за изпитване за електромагнитна съвместимост

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-20 още

Полупроводникови преобразуватели. Общи изисквания и зависими преобразуватели. Част 1-1: Спецификации на основни изисквания (IEC 60146-1-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002/A2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2016/A1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978 + A1:1981)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Индуктивни делители на напрежение (IEC 60618:1978/A2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Тиристорни вентили за пренасяне на енергия с постоянен ток при високо напрежение (HVDC). Част 1: Електрически изпитвания (IEC 60700-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Тиристорни вентили за пренасяне на енергия с постоянен ток при високо напрежение (HVDC). Част 1: Електрически изпитвания (IEC 60700-1:2015/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още