Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Силови трансформатори. Допълнителни европейски изисквания. Част 1: Обща част. Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Силови трансформатори. Допълнителни европейски изисквания. Част 3-1: Големи силови трансформатори. Общи изисквания

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-79 още

Силови трансформатори. Допълнителни европейски изисквания. Част 3-3: Големи силови трансформатори. Принадлежности

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Указатели за свързващите изводи на проходни изолатори от 250 А до 4000 А за трансформатори, потопени в изолационна течност

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-79 още

Силови трансформатори. Част 19: Правила за определяне на неопределеността при измерване на загубите на силови трансформатори и реактори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Силови трансформатори. Част 1: Общи положения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Силови трансформатори. Част 2: Прегряване на трансформатори потопени в течност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Силови трансформатори. Част 4: Ръководство за изпитване с мълниев импулс и с комутационен импулс. Силови трансформатори и реактори

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Силови трансформатори Част 6: Реактори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Синтетични естери. Указания за поддръжка и употреба в електрическо оборудване (IEC 61203 ED2)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Безопасност на трансформатори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-1: Специфични изисквания и изпитвания за отделящи трансформатори и захранващи блокове с вградени отделящи трансформатори за общи приложения

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-10: Специфични изисквания и изпитвания за разделящи трансформатори с високо ниво на изолиране и разделящи трансформатори с изходно напрежение над 1000 V

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-12: Специфични изисквания и изпитвания за трансформатори за константно напрежение и захранващи блокове за константно напрежение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинация от тях. Част 2-13: Специфични изисквания и изпитвания за автотрансформатори и захранващи блокове с вградени автотрансформатори за обща употреба

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-14: Специфични изисквания и изпитвания за трансформатори с променлив коефициент на трансформация и захранващи блокове с вградени трансформатори с променлив коефициент на трансформация

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-15: Специфични изисквания и изпитвания за разделящи трансформатори за захранване на помещения с медицинско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 2-16: Специфични изисквания и изпитвания за захранващи блокове за импулсно захранване и трансформатори за захранващи блокове за импулсно захранване за общи приложения

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Безопасност на трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинация от тях. Част 2-2: Специфични изисквания и изпитвания за трансформатори за вериги за управление и захранващи блокове, комбинирани с трансформатори за вериги за управление

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още