Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фасонки за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери (IEC 60400:2017/A2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Байонетни фасунги за лампи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-54 още

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 2: Фасунги (IEC 60061-2:1969/A59:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри (IEC 60061-3:1969/AMD59:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1P:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1Q:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A21:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A22:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A23:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A24:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A25:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1969/A26:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли на лампи и фасунги за лампи заедно с калибри за проверка на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли на лампи (IEC 60061-1:1969/A27:2001, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1993/A28:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1993/A29:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1R:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1993/A30:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още