Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-3: Изисквания за безопасност за кодиращи устройства. Изисквания за функционална безопасност, електрическа безопасност и безопасност на околната среда (IEC 61800-5-3:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 205: Компактни комплектни комутационни устройства за обявени напрежения над 52 kV

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Постояннотокови комутационни устройства. Част 6: Постояннотокови комутационни комплектни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Стационарни съоръжения. Постояннотокови комутационни устройства. Част 7-1: Устройства за измерване, контрол и защита за специално използване при системи за електрическа тяга за постоянен ток. Ръководство за приложение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Газонапълнени отделения на променливотокови комутационни апарати за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV, включително

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност (IEC 61800-5-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи изисквания за комутационни апарати за променлив ток (IEC 62271-1:2017/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи изисквания за комутационни апарати за променлив ток (IEC 62271-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 112: Високоскоростни заземителни превключватели за променлив ток за гасене на вторична дъга върху преносни линии (IEC 62271-112:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 205: Компактни комплектни комутационни устройства за комутационни апарати за разпределение за обявени напрежения превишаващи 52 kV (IEC 62271-205:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 4: Работни процедури за обработка на серен хексафлуорид (SF6) и неговите смеси (IEC 62271-4:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2018/A1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 104: Променливотокови прекъсвачи за обявени напрежения по-високи от 52 kV (IEC 62271-104:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 112: Високоскоростни заземяващи комутационни устройства за променлив ток за гасене на вторична дъга по преносни линии (IEC 62271-112:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още