Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 100: Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 103: Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-103:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комбинации прекъсвач-предпазител за обявени променливотокови напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-105:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 201: Променливотокови комутационни апарати в твърда изолационна обвивка за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 205: Компактни комплектни комутационни устройства за обявени напрежения над 52 kV

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 207: Сеизмична квалификация на комплектни комутационни устройства с метална обвивка, изолирани с газ, и комутационни устройства с твърда обвивка за обявени напрежения над 1 kV (IEC 62271-207:2012)

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 208: Методи за количествено определяне на установената стойност на електромагнитни полета с промишлена честота, генерирано от изработени от готови елементи високоволтови комплектни комутационни устройства и от подстанции за високо/ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 211: Директна връзка между силови трансформатори и комутационни апарати за разпределение в метална обвивка и изолирани с газ за обявени напрежения над 52 kV

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 214: Класификация по устойчивост на вътрешна дъга за комутационни апарати с метална обвивка с обявено напрежение от 1 kV до 52 kV включително, монтирани на стълб

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Комутационни апарати високо напрежение. Газонапълнени обвивки от лята алуминиева сплав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Напълнени с газ обвивки от кован алуминий и алуминиева сплав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Газонапълнени обвивки от кована стомана

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Газонапълнени заварени обвивки, съставени от лята и кована алуминиева сплав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Прегради от лята смола за метални газонапълнени високоволтови комплектни разпределителни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Прегради от лята смола за метални газонапълнени високоволтови комплектни разпределителни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Изолиращи херметизиращи прегради за газонапълнени метални обвивки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Поредица изпитвания за високоволтови инсталации за постоянен ток (HVDC) (IEC 61975:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още