Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2007/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Комутационни апарати за ниско напрежение. Профили на индустриални апарати, работещи в мрежа. Част 2: Основни профили на апарати за пускатели и подобни съоръжения (IEC 61915-2:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-53: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Разделяне, превключване и управление. Раздел 534: Апарати за защита срещу преходни пренапрежения (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства, задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба (PRCDs)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства, задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Електрически спомагателни апарати. Преносими устройства, задействани от остатъчен ток, без интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба (IEC 61540:1997 +A1:1998, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Международен електротехнически речник. Глава 441: Комутационни апарати за разпределение, комутационни апарати за управление и стопяеми предпазители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 6: Ръководство за определяне на различните видове режими на натоварване и съответстващите им обявени токове (IEC/TR 61800-6:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още