Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 187-1: Функционални изисквания за ограничена и неограничена диференциална защита на двигатели, генератори и трансформатори (IEC 60255-187-1:2021/COR1:2023 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 24: Общ формат за обмен на текущи данни (COMTRADE) за енергийни системи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания за електромагнитна съвместимост

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-0: Общи положения и указания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-1: Визуален преглед и проверка на размерите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-10: Загряване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-11: Обвивка и степен на защита (IP код)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-12: Влага във вътрешността

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-13: Корозивна атмосфера – Замърсена атмосфера

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-15: Устойчивост на клемите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-15: Спояване, способност за спояване и устойчивост на топлина при спояване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-17: Удар, вибрация и ускорение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-18: Топлинно съпротивление на бобината

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-19 : Изпитване за електрическа издръжливост

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-2: Mеханични изпитвания и оценка на резултатите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-20 : Механична издържливост

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитване и измервания Част 7-21: Топлинна устойчивост

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още