Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Технически изисквания към неработили изолационни минерални масла за кабели с канали за масло (IEC 60465 ED3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Свръхпроводимост. Част 23: Измерване на коефициент на остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-свръхпроводници

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-18 още

Измерване на стъпката на усукване на практически свръхпроводими проводници. Метод за измерване на стъпката на усукване на композитни свръхпроводници от NbTi и Nb3Sn

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-18 още

Измерване на механични свойства. Изпитване на опън на практически композитни свръхпроводници rebco и bscco при криогенни температури

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Технически изисквания към неработили изолационни минерални масла за кабели с канали за масло (IEC 60465:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Свръхпроводимост. Част 1: Измерване на критичен ток. Постоянен критичен ток на Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC 61788-1:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 10: Измерване на критична температура. Критична температура на съставни свръхпроводници чрез съпротивителен метод (IEC 61788-10:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 12: Измерване на отношенията в матрицата на обемните части на свръхпроводник. Отношение в обемни части на мед към несъдържащи мед за Nb3Sn композитни свръхпроводими жици (IEC 61788-12:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 13: Измерване на загуби при променлив ток. Методи с магнитометър за хистерезисни загуби в свръхпроводими многожилни композити (IEC 61788-13:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 14: Захранващи устройства при свръхпроводимост. Основни изисквания към характеристиките на изпитване на тоководещите части, проектирани за захранващи устройства при свръхпроводимост (IEC 61788-14:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 15: Измерване на електронните характеристики. Характеристичен импеданс на повърхността на свръхпроводим слой при микровълнови честоти (IEC 61788-15:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 16: Измерване на електронните характеристики. Енергозависимо повърхностно съпротивление на свръхпроводници при микровълнови честоти (IEC 61788-16:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Свръхпроводимост. Част 17: Измерване на електронните характеристики. Критична плътност на тока на място и разпределението в по-широки области на свръхпроводниковия слой (IEC 61788-17:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 18: Измерване на механичните характеристики. Изпитване на опън при стайна температура на покрития от Ag- и/или от Ag-смеси на композитни свръхпроводници Bi-2223 и Bi-2212 (IEC 61788-18:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 19: Измерване на механичните характеристики. Изпитване на опън при стайна температура на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC 61788-19:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 2: Измерване на критичен ток. Постоянен критичен ток на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC 61788-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 21: Свръхпроводими жици. Метод за измерване на практически свръхпроводими жици. Основни характеристики и ръководство (IEC 61788-21:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 22-1: Свръхпроводими електронни устройства. Основна спецификация за сензори и детектори (IEC 61788-22-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още