Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Минерални изолационни масла в електрически съоръжения. Указания за надзор и експлоатация (IEC 60422 ED5)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Технически изисквания към неработили изолационни минерални масла за кабели с канали за масло (IEC 60465 ED3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Електрически съоръжения, запълнени с масло. Вземане на проби от свободни газове и анализ на свободни и разтворени газове. Ръководство (IEC 60567 ED5)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Откриване и определяне на специфични присадки в минерални изолационни масла (IEC 60666 ED3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Класификация на изолационни течности (IEC 61039 ED3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Синтетични органични естери за електрически приложения. Ръководство за поддръжка на естери за трансформатор в съоръжение (IEC 61203 ED2)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-67 още

Природни естери. Ръководство за поддръжка и употреба в електрически съоръжения

50.60 Край на гласуването

ТК-67 още

Магнитни материали. Методи за определяне на магнитните свойства на лист и лента от магнитна стомана при средни честоти

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Методология за изпитване на контактни четки, използвани в електроизолационно масло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Определяне на пробивното напрежение при промишлена честота. Метод за изпитване (IEC 60156:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Измерване на относителната диелектрична проницаемост, коефициента на диелектрични загуби (tg d) и специфичното обемно съпротивление при постоянен ток (IEC 60247:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи (IEC 60296:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Минерални изолационни масла в електрически съоръжения. Указания за надзор и експлоатация (IEC 60422:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Технически изисквания към неработили изолационни минерални масла за кабели с канали за масло (IEC 60465:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Електрически съоръжения, запълнени с масло. Вземане на проби от газове и анализ на свободни и разтворени газове. Ръководство (IEC 60567:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация. Ръководство за интерпретация на анализа на разтворени и свободни газове (IEC 60599:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Откриване и определяне на специфични присадки в минерални изолационни масла (IEC 60666:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още