Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните характеристики на лист и лента от електротехническа стомана

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Магнитни материали. Част 1: Класификация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Магнитни материали - Част 18: Материали с постоянен магнит (магнитнотвърди) - Методи за измерване на магнитните свойства в отворена магнитна верига с помощта на свръхпроводящ магнит

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 8-1: Спецификации за отделни материали. Постоянни магнитни материали (магнитно твърди). (IEC 60404-8-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Сърцевини от меки магнитни материали. Методи за измерване. Част 3: Магнитни характеристики на високо енергийно ниво на възбудено състояние (IEC 62044-3:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Методи за изпитване на електрическите и магнитните свойства на магнитни прахови сърцевини (IEC 63300:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-18 още

Постоянно магнитни (магнитнотвърди) - Метод за измерване, базиран на техниката на магнитометрията на импулсното поле (PFM)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Магнити. Постоянни лети. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните характеристики на лист и лента от електротехническа стомана

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали. Изисквания за лист и лента от стомана със специфични механични свойства и магнитна проницаемост

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали. Изисквания за спечени меки магнитни материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали. Класификация на повърхностната изолация на листове, ленти и тънки пластини от електротехническа стомана

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Магнитни материали. Част 1: Класификация (IEC 60404-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 11: Метод за изпитване за определяне на повърхностното съпротивление на изолацията на магнитни листове и ленти (IEC 60404-11:1991/A2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 14: Методи за измерване на магнитния момент на диполи на образци от феромагнитни материали чрез изтегляне или метод на въртене (IEC 60404-14:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 15: Методи за определяне на относителна магнитна проницаемост на слабо магнитни материали (IEC 60404-15:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 15: Методи за определяне на относителна магнитна проницаемост на слабо магнитни материали (IEC 60404-15:2012/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните характеристики на електротехническа листова стомана и лента чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още