Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стандартни напрежения за LVDC захранване и LVDC оборудване (Предложен хоризонтален стандарт)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Стандартни напрежения на CENELEC (препоръчителен хоризонтален стандарт)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-78: Изпитвания. Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини (IEC 60204-32 ED3)

50.60 Край на гласуването

ТК-72 още

Електростатика. Част 4-11: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Изпитване на електростатични свойства на композитен IBC

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-6: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Ленти за китки (IEC 61340-4-6:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-7: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Йонизация (IEC 61340-4-7:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-9: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Облекла (IEC 61340-4-9:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от явлението електростатика. Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 6-1: Електростатичен контрол в здравеопазването. Общи изисквания за инфраструктурата (IEC 61340-6-1/AMD1 ED1)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-16 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 1: Общи изисквания (виж функционална безопасност и IEC 61508) (IEC 61508-1:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 4: Определения и съкращения (виж функционална безопасност и IEC 61508)(IEC 61508-4:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV и постоянно напрежение над 1,5 kV. Част 1: Променливо напрежение

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-79 още

Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV и постоянно напрежение над 1,5 kV . Част 1: Постоянно напрежение (IEC 61936-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Изменение 1. Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061/AMD1 ED2)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Мълниезащита. Част 1: Общи принципи

50.60 Край на гласуването

ТК-49 още