Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Характеристики на напрежението на електрическата енергия, доставяна от обществените електрически мрежи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Стандартни напрежения за LVDC захранване и LVDC оборудване (Предложен хоризонтален стандарт)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Стандартни напрежения на CENELEC (препоръчителен хоризонтален стандарт)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Изпитване на въздействия на околната среда. Част 2-78: Изпитвания. Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-4: Придружаваща документация и ръководство. Изпитвания на влажна топлина (IEC 60068-3-4:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини (IEC 60204-32 ED3)

50.60 Край на гласуването

ТК-72 още

Електростатика. Част 4-11: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Изпитване на електростатични свойства на композитен IBC

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-6: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Ленти за китки (IEC 61340-4-6:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-7: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Йонизация (IEC 61340-4-7:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 4-9: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Облекла (IEC 61340-4-9:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-16 още

Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от явлението електростатика. Общи изисквания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-16 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 1: Общи изисквания (виж функционална безопасност и IEC 61508) (IEC 61508-1:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 4: Определения и съкращения (виж фнкционална безопасност и IEC 61508)(IEC 61508-4:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Апарати за защита, задействани от остатъчен ток (RCD) за битово и подобно използване. Електромагнитна съвместимост

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-72 още

Апарати за защита, задействани от остатъчен ток (RCD) за битово и подобно използване. Електромагнитна съвместимост

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-72 още

Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още