Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стандартни напрежения за LVDC захранване и LVDC оборудване (Предложен хоризонтален стандарт)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Изпитване на въздействия на околната среда. Част 3-4: Придружаваща документация и ръководство. Изпитвания на влажна топлина (IEC 60068-3-4:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини (IEC 60204-32 ED3)

50.60 Край на гласуването

ТК-72 още

Електростатика. Част 4-11: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Изпитване на електростатични свойства на композитен IBC

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-16 още

Апарати за защита, задействани от остатъчен ток (RCD) за битово и подобно използване. Електромагнитна съвместимост

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-72 още

Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-54 още

Изменение 1. Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061/AMD1 ED2)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-72 още

Мълниезащита. Част 1: Общи принципи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Мълниезащита. Част 2: Управление на риска

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Мълниезащита. Част 3: Физични повреди на конструкциите и опасности за живота на хората

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Мълниезащита. Част 4: Електрически и електронни системи в конструкциите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Компоненти на мълниезащитни системи (LPSC). Част 4: Изисквания за закрепващи елементи на проводниците (IEC 62561-4:2017)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Компоненти на мълниезащитни системи (LPSC). Част 5: Изисквания за обвивките при преглед на заземителите и уплътнения за заземители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Компоненти на мълниезащитни системи (LPSC). Част 6: Изисквания за броячи на удари от мълнии (LSC)

50.60 Край на гласуването

ТК-49 още

Компоненти на мълниезащитни системи (LPSC). Част 7: Изисквания за средствата за подобряване на заземяването

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Системи за енергийна ефективност . Интелигентна мрежа. Системи за управление на енергията на клиента. Общи изисквания и структура

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-701: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Помещения за бани с вана или душ

50.60 Край на гласуването

ТК-49 още