Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ядрени централи. Зали за управление. Конструкция (IEC 60964:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрени съоръжения. Апаратура и системи за управление. Критерии за проектиране, местоположение и приложение на монтирано оборудване за мониторинг на степента на дозата на гама радиация за използване по време на нормална работа и очаквани експлоатационни събития (IEC 61031:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрени съоръжения. Съоръжения важни за безопасността. Сеизмична квалификация (IEC/IEEE 60980-344:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за водна корозия на сплави от цирконий за употреба в реактори за ядрена енергия (ISO 10270:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Съществени технически изисквания за механични компоненти и метални конструкции, предвидени за ядрени реактори от четвърто поколение (ISO 18229:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрена енергия. Определяне на неутронен поток и отместване на атом (dpa) в корпуса на реактора и вътрешните части (ISO 19226:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 156 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85/SC 6 още