Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 от организации по веригата на доставки в ядрено-енергийния сектор, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO 19443:2018/A1:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-71 още

Ядрен сектор. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на качеството, на организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Конструктивни изисквания и класификация на радиометрични калибри (IEC 62598:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрена апаратура. Вградени сцинтилатори. Методи за изпитване на светлинна мощност и вътрешна разделителна способност (IEC 62372:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Оборудване за промишлено безразрушително изпитване. Електронен линеен ускорител

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Оборудване за промишлено безразрушително изпитване. Електронен линеен ускорител (IEC 62976:2017/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрена апаратура. Формат на данни за събиране на цифрови данни във вид на списък, използвани при откриване и измерване на радиация (IEC 63047:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 от организации по веригата на доставки в ядрено-енергийния сектор, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO 19443:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Системи за управление на качеството. Ръководство за прилагането на ISO 19443:2018 (ISO/TR 4450:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрен сектор. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на качеството, на организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 85 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 85 още

30.60 Край на гласуването

ISO/TC 85/SC 5 още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ISO/TC 85 още

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ISO/TC 85 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 85 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 85 още