Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 2: Безопасност

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-8 още

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Изисквания, условия на изпитване и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-43 още

Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 1: Съдове. Общи изисквания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-43 още

Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 2: Тръбопроводи. Общи изисквания

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-43 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения, търговско и технологично охлаждане. Изпитване и номинални параметри в условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Газови термопомпи с ендотермично задвижване. Част 1: Термини и определения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Газови термопомпи с ендотермично задвижване. Част 2: Безопасност

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Газови термопомпи с ендотермично задвижване. Част 3: Условия на изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-8 още

Газови термопомпи с ендотермично задвижване. Част 4: Методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Хладилни системи и термопомпи. Определяне на плътността на съставните части и съединенията. Изменение 1 (ISO 14903:2017/DAM 1:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-43 още

Хладилни системи и термопомпи. Определяне на плътността на съставните части и съединенията (ISO/DIS 14903:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-43 още

Хладилни системи и термопомпи. Вентили. Изисквания, изпитване и маркиране (ISO 21922:2021/DAM 1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-43 още

Хладилни системи и термопомпи. Предпазни устройства и свързаните с тях тръбопроводи. Методи за изчисляване (ISO/DIS 24664:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-43 още

Насоки за оценяване на неопределеността на измерването при изпитванията на студопроизводството и топлинната мощност на въздушни климатизатори и термопомпи (ISO/TS 16491:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още