Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защита от корозия. Инхибитори. Лабораторни методи за определяне защитната способност в неутрални водни среди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Средства за временна защита. Метод за изпитване на защитната способност при въздействие на потта на ръцете

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални и неметални неорганични. Видове и означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешна облицовка с циментова замазка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Метални и други неорганични покрития. Метод за количествено измерване на адхезия чрез изпитване за якост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Промишлено приложение на прахообразни органични лаковобояджийски покрития върху горещо поцинковани или шерардизирани стоманени изделия (двойни системи). Технически изисквания, препоръки и указания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-39 още

Авиационна и космическа техника. Тривалентни химични конверсионни покрития на основата на хром за алуминий и алуминиеви сплави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Обработки на повърхността. Метод за изпитване за измерване на електрическото контактно съпротивление

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Метални и други неорганични покрития. Определения и принципи, отнасящи се за външен вид (ISO 16348:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Филми на въглеродна основа. Определяне на оптичните свойства на филми от аморфен въглерод чрез спектроскопска елипсометрия (ISO 23216:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Метални и неметални покрития. Измерване на дебелината. Метод на бета-отражението (ISO 3543:2000/Cor.1:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Метални и неметални покрития. Измерване на дебелина. Метод на бета-отражение (ISO 3543:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Метални и неорганични покрития върху метални основи. Корозионно изпитване по метода на солените капчици (SD изпитване) (ISO 4536:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Корозионни покрития по Corrodkote (CORR изпитване) (ISO 4541:1978)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Общи правила за изпитвания на корозия, приложими за условията на съхраняване (ISO 4543:1981)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 16 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 107 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 107 още