Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 1: Дебелина на филма

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 10: Устойчивост на флуоресцентно ултравиолетово лъчение и кондензация на вода

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 12: Устойчивост на надраскване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 21: Оценяване на пластини, изложени на външни атмосферни въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 22: Разлики в цвета. Визуално сравняване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 23: Устойчивост на покритието във влажна атмосфера, съдържаща серен диоксид

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 29: Устойчивост на замърсяване на околната среда. (Поемане на замърсяване и отстраняване)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 3: Разлика в цвета и метамерия. Сравняване с апарат

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 8: Устойчивост на солена мъгла

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на неметални покрития върху тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 1: Общи правила

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 2: Тел с окончателно покритие от PVC

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 3: Тел с покритие от PЕ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 4: Тел с покритие от полиестер

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 5: Тел с покритие от полиамид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни двуслойни покрития на основата на екструдиран полиетилен

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани полиуретанови покрития нанесени в течно състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още