Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 14: Кредиране (Метод на Helmen)

50.60 Край на гласуването

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 23: Устойчивост на цвета във влажна атмосфера, съдържаща серен диоксид

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на неметални покрития върху тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 1: Общи правила

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 2: Тел с окончателно покритие от PVC

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 3: Тел с покритие от PЕ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 4: Тел с покритие от полиестер

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Органични покрития върху стоманен тел. Част 5: Тел с покритие от полиамид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни двуслойни покрития на основата на екструдиран полиетилен

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани полиуретанови покрития нанесени в течно състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Горещонанесени битумни материали за външно покритие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни покрития за намаляване на триенето при транспортиране на непредизвикващ корозия газ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни и външни прахови покрития от полиамид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби за положени в земята и във водата водопроводи. Вътрешна облицовка от епоксидна смола, нанесена в течно състояние, за защита от корозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Катодна защита. Външни органични покрития за защита от корозия на подземни или подводни стоманени тръбопроводи, използвани съвместно с катодна защита. Ленти и свиваеми материали

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-42 още

Бои и лакове. Прахообразни органични покрития за галванизиране и поцинковане на стоманени продукти, предназначени за конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 0: Общо въведение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още