Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирана апаратура за технологични инсталации. Част 2: Обозначаване и спецификации за устойчивост на химична корозия и термичен шок (ISO/DIS 28721-2)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-42 още

Емайли силикатни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Емайли силикатни. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на неметални покрития върху тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Авиационна и космическа техника. Определения за несъвършенства и дефекти в композитни материали с органична матрица

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Вътрешни и външни емайлирани вентили и фитинги за тръби под налягане за непречистена вода и питейна вода. Изисквания за качество и изпитване (ISO 11177:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли за алуминий. Определяне адхезията на емайли върху алуминий под въздействието на електролитен разтвор (изпитване с отцепване) (ISO 13805:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на температурата на образуване на пукнатини при изпитване на термичен шок на емайли за химическата промишленост (ISO 13807:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта на издраскване на емайлови покрития (ISO 15695:2000, включително TC 1:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Терминология. Част 1: Термини и определения (ISO 19496-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Терминология. Част 2: Визуални представяния и описания (ISO 19496-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Изготвяне на емайлирани проби и определяне на коефициента на топлинно разширение (ISO 20274:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Немагнитни покрития върху магнитни подложки. Измерване дебелината на покритието. Магнитен метод (ISO 2178:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Изпитване с високо напрежение (ISO 2746:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани съдове за готвене. Определяне на устойчивостта на термичен шок (ISO 2747:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на химическа корозия. Част 1: Определяне на устойчивост на химическа корозия спрямо киселини при стайна температура (ISO 28706-1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на химическа корозия. Част 2: Определяне на устойчивост на химическа корозия чрез кипящи киселини, кипящи неутрални течности, алкални течности и/или техните пари (ISO 28706-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на химическа корозия. Част 3: Определяне на устойчивост на химическа корозия спрямо алкални течности чрез шестоъгълен съд или четириъгълна стъклена бутилка (ISO 28706-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още