Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне температура на образуване на пукнатини при изпитване на термичен шок на емайли за химическата промишленост (ISO/FDIS 13807:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Емайлирани съдове за готвене. Определяне на устойчивостта на термичен шок (ISO 2747:1998)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Проектиране на болтови стоманени резервоари за съхранение или обработка на вода или битови или промишлени отпадни води и утайки (ISO/FDIS 28765:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-42 още

Изделия, произведени със стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивост на топлина (ISO/FDIS 4530:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта на удар на емайлирани изделия. Изпитване с пистолет (ISO 4532:1991)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на повърхностната твърдост чрез надраскване по скалата на Мос (Mohs) (ISO/FDIS 6769:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Метод за изпитване на самопочистващите свойства (ISO 8291:1986)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Емайли силикатни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Емайли силикатни. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-7 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на неметални покрития върху тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на повърхностната твърдост чрез надраскване по Mohs

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Авиационна и космическа техника. Определения за несъвършенства и дефекти в композитни материали с органична матрица

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Вътрешни и външни емайлирани вентили и фитинги за тръби под налягане за непречистена вода и питейна вода. Изисквания за качество и изпитване (ISO 11177:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли за алуминий. Определяне адхезията на емайли върху алуминий под въздействието на електролитен разтвор (изпитване с отцепване) (ISO 13805:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне структурата на пукнатини при температура на изпитване на термичен шок на емайли за химическата промишленост (ISO 13807:1999/Cor 1:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Определяне на устойчивостта на издраскване на емайлови покрития (ISO 15695:2000, включително TC 1:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Терминология. Част 1: Термини и определения (ISO 19496-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Стъкловидни и порцеланови емайли. Терминология. Част 2: Визуални представяния и описания (ISO 19496-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още