Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Метални покрития върху материали на неметална основа. Измерване на дебелината на покритието. Микросъпротивителен метод (ISO 14571:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Горещопоцинковани покрития на готови продукти от желязо и стомана. Спецификации и методи за изпитване (ISO 1461:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Едновременно определяне на дебелина и електроден потенциал на отделните слоеве в многослойни галванични покрития от никел (изпитване STEP) (ISO 16866:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Преглед на методите за измерване на дебелина (ISO/DIS 3882:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и алуминиеви. Означение, технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални дифузионни за защита от корозия. Технически изисквания и методи за контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Аноди сребърни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални електролитни. Метод за определяне на вътрешните напрежения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития хромови електролитни за технически цели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития антикорозионни метални, електролитни, горещи и метализационни на стоманени строителни конструкции и изделия. Методи за изпитване. Определяне на непрекъснатостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за електролитно полиране на тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за галванично поцинковане на съединители за тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо поцинковане на телове. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Покрития метални и неметални неорганични. Видове и означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Вътрешни и/или външни защитни покрития на стоманени тръби. Изисквания за горещонанесени цинкови покрития, приложими при автоматизирани инсталации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху стоманен тел. Част 1: Общи принципи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още