Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Термично пръскане. Препоръки за проектиране на конструкцията на елементи с термично напръскани покрития

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-30 още

Термично пръскане. Определяне на скоростта на подаване на прахообразен материал за пръскане

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-30 още

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 1: Валидиране на материали и изолационни системи (ISO/DIS 12736-1:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 2: Процес на квалификация за производство и процедури за прилагане (ISO/DIS 12736-2:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Мокри топлоизолационни системи за тръбопроводи и подводно оборудване. Част 3: Интерфейси между системи, покритие на монтажнш съединения и ремонти на място (ISO/DIS 12736-3:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Термично пръскане. Телове, пръчки и шнурове за пламъчно и електродъгово пръскане. Класификация. Технически условия на доставка (ISO/DIS 14919:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-30 още

Термично пръскане. Пръскане и стопяване на саморазтопяващи се флюси (ISO/DIS 14920:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Метални и други неорганични покрития. Електрополирането като начин за изглаждане и пасивиране на неръждаема стомана (ISO/FDIS 15730:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Преглед на методите за измерване на дебелина (ISO/DIS 3882:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-42 още

Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO/CD 9717)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-42 още

Покрития метални и неметални неорганични върху черни метали. Методи за оценка на степента на корозионно поражение на основния материал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо калайдисване на телове. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Термично пръскане. Предварително обработване на повърхностите на метални части и компоненти за термично пръскане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Конструкционни лепила. Ръководство за подготвяне повърхността на метали и пластмаси преди залепване с лепило

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-39 още

Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част 2: Пламъчно напластяване чрез разпръскване включително HVOF

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част 3: Електродъгово напластяване чрез разпръскване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Термично напластяване чрез разпръскване. Контрол при приемане на съоръжения за термично напластяване чрез разпръскване. Част 4: Плазмено напластяване чрез разпръскване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още