Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността. Част 3: Степен на подготовка на заварки, ръбове и други зони с дефекти (ISO/AWI 8501-3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността. Част 5: Измерване на хлорид върху стоманена повърхност, подготвена за нанасяне на боя (метод за откриване на йони с тръба) (ISO/NP 8502-5)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-39 още

Термично пръскане. Предварително обработване на повърхностите на метални части и компоненти за термично пръскане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за метални абразиви за струйно почистване. Част 1: Общо въведение и класификация (ISO 11124-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за метални абразиви за струйно почистване. Част 2: Грапави частици от закален чугун (ISO 11124-2:2018 коригирана версия 2018-12)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за метални абразиви за струйно почистване. Част 3: Лети сачми и грапави частици от високовъглеродна стомана (ISO 11124-3:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за метални абразиви за струйно почистване. Част 4: Лети сачми от нисковъглеродна стомана (ISO 11124-4:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за метални абразиви за струйно почистване. Част 5: Стружки от стоманена тел (ISO 11124-5:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 1: Вземане на проби (ISO 11125-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 2: Определяне на гранулометричен състав (ISO 11125-2:2018, коригирана версия от 2019-04)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 3: Определяне на твърдост (ISO 11125-3:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 4: Определяне на привидна плътност (ISO 11125-4:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 5: Определяне на процентно съдържание на дефектни частици и на микроструктурата (ISO 11125-5:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 6: Определяне на примеси (ISO 11125-6:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 7: Определяне на съдържанието на влага (ISO 11125-7:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Методи за изпитване на метални абразиви за струйно почистване. Част 9: Изпитване на износване и експлоатационни показатели (ISO 11125-9:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Изисквания за неметални абразиви за струйно почистване. Част 1: Общо въведение и класификация (ISO 11126-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Спецификации за неметални абразиви за струйно почистване. Част 10: Гранат (ISO 11126-10:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още