Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Охрана на труда. Нанасяне на метални и неметални неорганични покрития. Общи изисквания за безопасност на труда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Обков строителен и мебелен. Покрития защитни и декоративни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Защита от корозия. Покрития метални и неметални неорганични. Метод за определяне на отражателната способност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития фосфатни върху цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални и неметални неорганични. Визуална оценка на качеството на повърхността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Термични системи за пречистване на замърсения въздух от съоръжения за повърхностна обработка. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Съоръжения за повърхностна обработка. Правила за измерване на шума на съоръженията за повърхностна обработка, включително техните спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Фотокатализа. Речник на термините

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-34 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 107 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 107 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 107/SC 9 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ISO/TC 107 още