Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Тел за спояване с мек припой - плътен и тръбно-флюсов. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Класификация и изисквания за изпълнение (ISO/DIS 12224‑1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Тръбно-флюсов тел за спояване с мек припой. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Определяне състава на флюсите (ISO/DIS 12224-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Допълнителни мeтали (ISO/DIS 17672:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Спояване твърд припой. Спецификация и квалификация на процедурите за спояване на метални материали (ISO 17779:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Несъвършенства на споените с твърд припой съединения (ISO/DIS 18279:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Допълнителни материали за спояване с мек и с твърд припой. Означение (ISO/DIS 3677:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 17: Изпитване на съпротивлението на повърхностната изолация на образец тип гребен и изпитване за електрохимична миграция на остатъчния флюс (ISO/FDIS 9455-17:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 5: Изпитване с меден рефлектор (ISO 9455-5 rev)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Изпитвания с разрушаване на съединения, споени с твърд припой

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Изпитвания с разрушаване на съединения, споени с твърд припой

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Изпитване без разрушаване на съединения, споени с твърд припой

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Изпитване без разрушаване на съединения, споени с твърд припой

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-30 още

Съоръжения за газово заваряване. Малки уреди за газово спояване с твърд припой и заварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване с твърд припой. Ръководство за използване на заварени с твърд припой съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Изисквания за осигуряване на процеса и качеството за спояване на метали за бордово оборудване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Високонадеждно спояване за закрепване към повърхност, смесена технология и ръчно монтирани електрически свързвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 8: Определяне съдържанието на цинк (ISO 9455-8:1991)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още