Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Електромагнитно импулсно заваряване. Част 2: Проектиране на заварени съединения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Част 001: Качество на заварените съединения

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-36 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи правила за метални материали (ISO/DIS 17635:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-30 още

Заваряване и сродни процеси. Подготовка на съединението. Част 2: Подфлюсово електродъгово заваряване на стомани (ISO/FDIS 9692-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Заваряване на металите. Методи за изпитване на металите на горещи пукнатини при заваряване чрез стопяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Методи за изпитване на стоманите за образуване на студени пукнатини при заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени съединения от стомана за армиране на стоманобетонни конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Заваряване. Краища за електродъгово заваряване на двуслойна стомана. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Изпитване стоманата на заваряемост. Основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Краища за заваряване на стомани под флюс. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваръчни шевове. Подготовка на краищата за заваряване на съединения от алуминий и алуминиеви сплави по метод Виг

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заваръчни съединения с подложна гривна на тръби с дебелина на стената над 15 mm

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-24 още