Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Железопътна техника. Инфраструктура. Изпитване без разрушаване на релсите в релсовия път. Част 5: Изпитване без разрушаване на заварени съединения в релсовия път

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-70 още

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Част 001: Качество на заварените съединения

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-36 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване на отслояване и отделяне чрез длето на електросъпротивително заварени точкови и релефни шевове (ISO/FDIS 10447:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори (ISO 17636-2:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-30 още

Контрол без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуков контрол с фазова решетка (UT-PA) за тънкостенни стоманени компоненти. Нива на приемане (ISO 4761:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на огъване (ISO/FDIS 5173:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-30 още

Заваряване. Заваряване чрез стопяване на съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с изключение на лъчево заваряване). Нива на качество според несъвършенствата (ISO/FDIS 5817:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-30 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Спецификация на блок за калибриране No 2 (ISO 7963:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-24 още

Заваряване на металите. Методи за изпитване на металите на горещи пукнатини при заваряване чрез стопяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Методи за изпитване на стоманите за образуване на студени пукнатини при заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени съединения от стомана за армиране на стоманобетонни конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Заваряване. Краища за електродъгово заваряване на двуслойна стомана. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още