Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни транспортни системи. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2013, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Железопътна техника. Инфраструктура. Челно заваряване чрез стопяване на релси. Част 2: Заваряване на нови релси от стомани марки R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT и R400HT с подвижни машини за заваряване на място, различно от определено помещение

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 1: Общи положения

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 3: Изисквания относно конструкцията

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 4: Изисквания при производството

50.60 Край на гласуването

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 5: Контрол, изпитване и документация

50.60 Край на гласуването

ТК-70 още

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 6: Изисквания за заваряване при поддържане

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Изисквания за осигуряване на процеса и качеството за спояване на метали за бордово оборудване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-15 още

Авиационна и космическа техника. Микро-дъгова оксидация на алуминий и алуминиеви сплави

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Заваряване. Общи допустими отклонения за заварени конструкции. Размери за дължините и ъглите. Форма и положение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Процедура за точково заваряване на нисковъглеродни стомани със и без покритие

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на изпитани заваръчни допълнителни материали (ISO/FDIS 15610:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предишен опит по заваряване (ISO 15611:2003/prA11:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация чрез признаване на спецификацията на стандартна заваръчна процедура (ISO 15612:2018/prA11:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване (ISO/DIS 15613:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчните процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 11: Електроннолъчево и лазерно заваряване (ISO 15614-11:2004/prA11:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-30 още