Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изменение 1. Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061/AMD1 ED2)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 4: Атрибути на модели на обекти за интегриране на управлението на производствените операции (IEC 62264-4:202X)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:202X)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Безопасност на машини. Указания за функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC/TS 63394:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-72 още

Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление (IEC 62061:2005/A1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машините. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление (IEC 62061:2005/A2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Функционална безопасност на електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 4: Атрибути на модели на обекти за интегриране на управлението на производствените операции (IEC 62264-4:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Интегриране на система за управление на предприятие. Част 5: Операции при производствени трансакции (IEC 62264-5:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 39 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 44 още

40.60 Край на общественото допитване

TC 44 още

30.60 Край на гласуването

TC 65/SC 65E още

60.60 Публикуван стандарт

TC 65/SC 65E още

30.60 Край на гласуването

TC 65/SC 65E още

60.60 Публикуван стандарт

TC 65/SC 65E още

60.60 Публикуван стандарт

TC 91 още