Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Измерване и контрол на промишлени процеси. Програмируеми контролери. Част 2: Изисквания и изпитвания на устройства (IEC 61131-2:201х)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Вентили за управление на промишлени процеси. Част 1: Термини и определения за вентили за управление и общи съображения (IEC 60534-1:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:202x)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-21 още

Програмируеми контролери. Част 3: Програмни езици (IEC 61131-3:202x)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 1: Преглед и ръководство за сериите IEC 61158 и IEC 61784 (IEC 61158-1:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 2: Спецификация на физическия слой и определяне на услугите (IEC 61158-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-2: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61784-3-2:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-24: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 24 (IEC 61158-3-24:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-4: Определяне на услугата на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 4 (IEC 61158-3-4:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-2: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 2 (IEC 61158-4-2:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-21: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 21 (IEC 61158-4-21:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-24: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 24 (IEC 61158-4-24:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 4-4: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 4 (IEC 61158-4-4:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-10: Определяне на услугата на приложния слой. Елементи тип 10 (IEC 61158-5-10:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-2: Определяне на услугата на приложния слой. Елементи тип 2 (IEC 61158-5-2:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-23: Определяне на услуга на приложния слой. Елементи тип 23 (IEC 61158-5-23:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-24: Определяне на услуга на приложния слой. Елементи тип 24 (IEC 61158-5-24:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-26: Определяне на услуга на приложния слой. Елементи тип 26 (IEC 61158-5-26:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-21 още