Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Спецификация на изпитването за IEC/IEEE 60802

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана структура. Част 1: Преглед и понятия (IEC 62541-1 ED1 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 16: Краен автомат (IEC 62541-16 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 17: Имена псевдонимни (IEC 62541-17 ED1 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 18: Сигурност, базирана на роли ( IEC 62541-18 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 19: Речник позоваване (IEC 62541-19 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC Унифицирана архитектура – Част 2: Модел на сигурност (IEC 62541-2 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 20: Трансфер на файл (IEC 62541-20 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 21: Включване на устройство (IEC 62541-21 ED1 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 22: Базов модел на мрежа (IEC 62541-22 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 23: Общ еталонен вид (IEC 62541-23 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

OPC унифицирана архитектура. Част 24: Програма-диспечер (EN IEC 62541-24:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Съвместно съществуване на безжични системи. Част 4: Управление на съвместно съществуване с централизирано координиране на безжични приложения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Унифициран еталонен модел за интелигентно производство (IEC 63339:202х)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-21 още

Технически указания за приложение, спецификация и изпитване на фазорегулиращи трансформатори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Програмируеми контролери. Част 3: Програмни езици (IEC 61131-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 2: Спецификация на физическия слой и определяне на услугите (IEC 61158-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Функционални блокове. Част 1: Архитектура (IEC 61499-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още